تعدادی بورسیه در استرالیا وجود دارد که میتواند به تامین هزینه‌های زندگی‌ و یا تحصیلِ شما کمک کند. منابعِ مختلفی‌ برای این بورسیه‌ها وجود دارد، به طور مثال دولت استرالیا، مراکزِ آموزشی خصوصی یا مراکزِ آموزشی دولتی. لازم به ذکر است که اکثرِ بورسیه‌های تحصیلی‌ در مقاطع دکترا ارائه می‌شوند و متقاضیان بسیاری برای این بورسیه‌ها اقدام میکنند لذا دریافت چنین بورسیه‌های بسیار رقابتی است.
گاهان مرکز آموزشی بورسیه‌هایی‌ در مقاطع لیسانس و یا فوق لیسانس در نظر میگیرند که این بورسیه‌ها به صورت دوره ا‌‌ی میباشند با هدف تشویق دانشجویان با نمراتِ بالا تر هست. روندِ اقدام و زمان بندی بورسیه‌ها متفاوت می‌باشد و داشتن پذیرش تحصیلی‌ از مراکز آموزشی برای اقدام کردن برای اکثر بورسیه‌ها الزامی می‌باشد.

برایِ اینکه بیشتر بدانید با ما تماس بگیرید

Australia-Scholarship1