Australia-Beaches

استرالیا با جمعیتی نزدیک به ۲۴ میلیون در مقام سوم جهان ( بعد از آمریکا و انگستان) از نظر تعداد دانشجویان بین‌المللی می‌باشد. استرالیا محیطی‌ چند ملیتی است و کیفیت دانشگاه‌های استرالیا در سراسر جهان معروف میباشد.استرالیا محیطی‌ امن با ساختار تحصیلاتی کم نظیر مقصدی شناخته شده برای تحصیلات بین المللی می‌باشد.

New_Zealand_Mount_Cook

کشور نیو زلند یا زلاندنو با جمعیتی نزدیک به ۵ میلیون نفر مقصدی جذاب برای دانشجویان بین‌المللی می‌باشد.سیستم آموزش و پرورش نیو زیلند بر اساس سیستم انگلیسی نهاده شده است . دانشگاه‌های این کشور فرصت‌های تحقیقاتی‌ و کار آموزی منحصر به فردی در اختیار دانشجویان  قرار میدهد.