ویزای تحصیلی استرالیا

ویزای تحصیلی

برای ویزای تحصیلی باید شرایط زیر را دارا باشید:
• حداقل ۶ سال سن
• پذیرش تحصیلی از یک مرکز آموزشی در استرالیا
• دارا بودن بیمه سلامت
• مدارک بانکی که نشان بدهد توانایی مالی برای پرداخت شهریه و هزینههای زندگی در طول اقامت در استرالیا را دارا هستید.

وقت مشاوره رایگان اطلاعات بیشتر

ویزای موقت فارغ التحصیلان از استرالیا  (زیرگروه 485)

این ویزا برای فارغ التحصیلانی است که به تازگی درس خود را در مراکز تحصیلی استرالیا به اتمام رساندهاند.
این ویزا به شما اجازه می دهد تا به صورت موقت و پس از اتمام تحصیلات خود در استرالیا کار کنید و یا ادامه تحصیل دهید.

وقت مشاوره رایگان اطلاعات بیشتر

ویزای ۴۸۵ استرالیا

تمدید ویزای تحصیلی

برای کسانی که ویزای آنها در حال اتمام است و مایل به تمدید ویزای تحصیلی هستند.
ما به شما کمک میکنیم تا دورههای آموزشی و ویزای تحصیلی مناسب خود را انتخاب کنید.
اگر که مایل به تمدید ویزای خود برای شرایط تحصیلی هستید باید ویزای موقت داشته باشید که شامل هیچکدام از موارد زیر نباشد.

وقت مشاوره رایگان اطلاعات بیشتر

ویزای کار و مسافرت استرالیا

برای دریافت این ویزا باید در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۱ سال باشید.
این ویزا اجازه اقامت حداکثر ۱۲ ماه را می دهد.
با این ویزا می توانید حداکثر ۴ ماه دوره های آموزشی بگذرانید.
با این ویزا می توانید حداکثر ۶ ماه برای یک مرکز خاص کار کنید.
توجه: این ویزا تنها برای تعداد محدودی از افراد هر کشور در نظر گرفته شده است و بعد از رسیدن به تعداد مورد نظر هیچ مورد جدیدی بررسی نخواهد شد.

وقت مشاوره رایگان اطلاعات بیشتر

ویزای کار و مسافرت استرالیا

ویزای فارغ التحصیلان (ویزا 476)

ویزای فارغ التحصیلان (ویزا 476)

این ویزا برای فارغ التحصیلان جدید رشته های مهندسی از *موسسات به رسمیت شناخته شده* است و برای کار و کسب تجربه تا حداکثر ۱۸ ماه به افراد واجد شرایط اختصاص مییابد.

وقت مشاوره رایگان اطلاعات بیشتر