هزینه‌های زندگی‌ در استرالیا

دانستن هزینه‌های زندگی‌ در استرالیا بسیار مهم می‌باشد تا دانشجویان برنامه صحیحی برای تامین هزینه‌های خود داشته باشند.واحد پول کشور استرالیا دلار استرالیا می‌باشد.

هزینه‌های زندگی‌ در استرالیا

  وقت مشاوره رایگان

اداره مهاجرت استرالیا

در تخمین توانایی مالی دانشجو هزینه‌های زندگی‌ دانشجویی‌ را به صورت زیر در نظر می‌گیرد :

دانشجو – 18،610 $
همسر دانشجو – 6515 $
اولین فرزند – 3720 $
هرفرزند دیگر – 2790 $

سایر هزینه های زندگی

مواد غذایی و غذا خوردن – 80 $ تا 200 $ در هفته
گاز طبیعی، برق – 60 $ تا 100 $ در هفته
تلفن و اینترنت – 20 $ تا 50 $ در هر هفته
حمل و نقل عمومی – 10 $ تا 50 $ در هر هفته
خودرو ( پس از خرید ) – 150 $ تا 250 $ در هفته
سرگرمی – 50 $ تا 100 $ در هفته

هزینه محل سکونت

خوابگاه و مهمانخانه – 80 $ تا 135 $ در هفته
خانه مشترک ( هم خانه شدن) – 70 $ تا 250 $ در هفته
اقامت در محوطه دانشگاه – 80 $ تا 250 $ در هفته
اقامت با خانواده‌های استرالیایی – 110 $ تا 270 $ در هفته
اجاره – 100 $ تا 400 $ در هفته
مدارس شبانه روزی – $ 10،000 به 20،000 $ در سال