ویزای کار و مسافرت استرالیا

ویزای کار و مسافرت استرالیا

ویزای کار و مسافرت استرالیا برای اتباع ایرانی دیگر قابل دسترسی نیست

برای دریافت ویزای کار و مسافرت استرالیا باید در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۱ سال باشید.
ویزای کار و مسافرت استرالیا اجازه اقامت حداکثر تا ۱۲ ماه را می‌دهد.
با ویزای کار و مسافرت استرالیا می‌توانید حداکثر ۴ ماه دوره‌های آموزشی را بگذرانید.
با ویزای کار و مسافرت استرالیا می‌توانید حداکثر ۶ ماه برای یک مرکز خاص کار کنید.
توجه: ویزای کار و مسافرت استرالیا تنها برای تعداد محدودی از افراد هر کشور در نظر گرفته شده است و بعد از رسیدن به تعداد مورد نظر هیچ مورد جدیدی بررسی نخواهد شد.
برای دریافت ویزای کار و مسافرت استرالیا باید دارای مدارکی باشید که نشان دهنده توانایی کافی شما در زبان انگلیسی باشد. همچنین باید مدارکی دال بر تحصیل مناسب در کشور خود را دارا باشید.
مبلغ مورد نیاز برای ویزای کار و مسافرت استرالیا پنج هزار دلار استرالیا است و باید مدارکی دال بر توانایی خرید بلیط بازگشت در پایان دوره ویزا ارائه کنید.

  وقت مشاوره رایگان