Victoria University of Wellington

در ولینگتون در قلب خلاق نیوزلند خواهید بود و در محاصره هنر و فرهنگ قرار خواهید داشت. در شهری متراکم، سرزنده، امن و شاداب زندگی خواهید کرد که در سایت Lonely Planet جالب ترین پایتخت جهان نامیده شده است.

دانشگاه ویکتوریا هر ساله به 21000 دانشجو تحصیلات ارائه می دهد که 2800 نفر از آن ها دانشجویان بین المللی از 80 کشور دنیا می باشند.

دانشگاه ویکتوریا:

رشته های بین المللی و برنامه های آموزشی از 100 ها موضوع را ارائه می دهد.

تدریس در آن بر مهارت های رهبری و ارتباطی و تفکر خلاق و نقادانه متمرکز است.

برترین مؤسسه تحقیقاتی نیوزلند می باشد.

خدمات دانشجویی را ارائه می دهد که مورد تقدیر قرار گرفته و به دانشجویان کمک می کند با محیط یادگیری و زندگی جدیدشان خو بگیرند.

در این دانشگاه می توانید رشته هایی نظیر طراحی معماری، حقوق، علوم، مهندسی، آموزش، بازرگانی و مدیریت را انتخاب کنید.

سایت اصلی دانشگاه