افتخار دانشگاه Massey در روح نوآورانه آن، تحقیقات پیشگامانه، برنامه های درسی کاربردی و تمرکز بر حوزه بین المللی است. Massey رشته های متنوعی از جمله بازرگانی، هنرهای تجسمی، سلامت، رشته های انسانی و علوم را ارائه می دهد. دانشگاه Massey بیش از 50 سال قدمت دارد.

این دانشگاه شامل 3 پردیس می شود که همه در جزیره شمالی نیوزلند، در آلبانی (شمال اوکلند)، ماناواتو و واینگتون واقع شده اند. پردیس ماناواتو رشته های علوک، آموزش، بازرگانی، رشته های انسانی و علوم انسانی را ارائه می کند و تنها ارائه دهنده مدرک علوم دامپزشکی در نیوزلند است. پردیس خلاقانه این دانشگاه در ولینگتون رشته های مطالعاتی و تحقیقاتی مانند ارتباطات، بازرگانی، سلامت و هنرهای تجسمی را ارائه می دهد.

سایت اصلی دانشگاه