توصیه یکی از دانشجویان شرکت مشاورین یاران کاوشگر (MYC) مقیم در استرالیا

توصیه یکی از دانشجویان شرکت مشاورین یاران کاوشگر (MYC) مقیم در استرالیا
My advice to new students is that “please keeps trying and do your best in your education. If your plan is to stay in Australia, it will happen automatically in the future. Just keep trying to be number one. Do not hurry up or be nervous for your future plan. Be confident and take part in exhibitions or any social events.”

And last but not least, do not try to manipulate anything for show off. The reality will come up very soon. They are much cleverer than we think.

امیدواریم که توصیه های ارزشمند این دوستان کمک موثری برای دیگر دوستان و همراهان بوده و بتواند راهنمای شما در مسیر موفقیت در استرالیا باشد.

  وقت مشاوره رایگان

۱ دیدگاه

  • good advise

    Max Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *