برای تماس با سفارت استرالیا در ایران از طرق زیر میتوانید عمل کنید:

سفارت استرالیا در تهران

سفارت استرالیا در تهران

آدرس سفارت استرالیا:

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، پلاک ۲٫ کد پستی: ۱۵۱۳۹۳۴۱۱۳

تلفن:

 ۹۸۲۱۸۸۷۲۴۴۵۶+

فکس:

 ۹۸۲۱۸۸۷۱۴۱۲۱+

– ویزا و خدمات مهاجرتی

تلفن: ۹۸۲۱۸۸۷۲۴۴۵۶+

(شما از یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸/۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر میتوانید تماس بگیرید)

فکس: ۹۸۲۱۸۸۷۱۴۱۲۱+

ایمیل: immigration.tehran@dfat.gov.au

خدمات مربوط به شهروندان: مانند شهادت و گواهی اسناد توسط سفارت استرالیا با پرداخت هزینه بر اساس نوع خدمات انجام میشود. مراجعین باید از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر از یکشنبه تا چهارشنبه به استثنای تعطیلات رسمی به سفارت مراجعه کنند. قرار ملاقات برای شهروندان استرالیایی نیازی نیست.

خدمات گذرنامه: از جمله مصاحبه برای گذرنامه با تعیین وقت قبلی از ساعت ۸/۳۰ صبح به ۱۴/۳۰ بعد از ظهر یکشنبه تا پنجشنبه به استثنای تعطیلات رسمی در سفارت استرالیا امکان پذیر می باشد. برای گرفتن وقت ملاقات با تلفنی که در بالا آورده شده است باید تماس گرفت.

برای اطلاعات بیشتر خدمات مربوط به گذرنامه و شهروندان از جمله هزینه ها به صفحه خدمات برای شهروندان استرالیایی مراجعه کنید.

  وقت مشاوره رایگان

 

 

 

سفارت استرالیا در تهران