رتبه بندی دانشگاه ها استرالیا

دانشگاه‌های استرالیایی به دلیل کیفیت آموزش , رضایت دانشجو و قدرت بالای تحقیقاتی در رتبه بندی جهانی در مقطع بسیار بالایی قرار دارند.

متداول ترین رتبه های جهانی به شرح زیر می باشند:

  • Time Highe Education
  • QS Word University Ranking
  • Academic Ranking Of World University

۸ دانشگاه استرالیا در 100 دانشگاه برتر دنیا (QS Ranking) قرار دارند.
در رتبه بندی‌ّ جهانی 16 دانشگاه استرالیا در لیست 50 دانشگاه برتر دنیا می‌باشد.

  وقت مشاوره رایگان